Paremman johtamistyön manifesti

Paremman johtamistyön manifesti

Kirjaesittely: Ossi Aura ja Tomi Hussi 19.4.2024 Paremman johtamistyön manifesti aukaisee kannattavuuden mustan laatikon. Kerromme johtamisen ja johtajuuden merkityksestä, johtajan energiasta ja omalta johtajalta saatavan tuen tärkeydestä. Manifestoimme parempaa...
Paranna työhyvinvointia arjen estetiikalla

Paranna työhyvinvointia arjen estetiikalla

Kirjaesittely: Johanna Kiesiläinen-Riihelä 17.4.2024 Lähes joka viides suomalainen kärsii huomattavasta stressistä, jolle on tyypillistä avuttomuuden ja hallinnan menettämisen tunne. Vuoden 2023 lopussa Suomessa joka neljäs on joko työuupumusriskissä tai jo uupunut....
Monimuotoisuus työelämässä

Monimuotoisuus työelämässä

Kirjaesittely: Miikka Huhta ja Visa Myllyntaus 10.4.2023 Kirjamme opastaa ymmärtämään monimuotoisuutta ja siihen liittyviä ilmiöitä. Monimuotoisuustyö on ennen kaikkea oikeudenmukaista ja sillä voidaan vähentää eriarvoisuutta työelämässä. Tutkittuja mahdollisia...
Hyvinvoiva työntekijä ja tuloksellinen ryhmä

Hyvinvoiva työntekijä ja tuloksellinen ryhmä

Kirjaesittely: Matti Nokela 20.3.2024 Takanani on lähes 40 vuoden ura työnohjaajana. Tuosta ajasta puolet olen toiminut johdon työnohjaajana. Olen ollut perustamassa Suomen Työnohjaajat ry:tä sekä aloittamassa johdon työnohjaajien koulutusta. Vuosikymmenien varrella...
Ohjauksen ytimessä

Ohjauksen ytimessä

Kirjaesittely: Kimmo Svinhufvud 13.3.2024 Erilaisissa ohjauksen muodoissa on kiistatta eroja. Esimerkiksi opinnäytteen ohjauksessa keskitytään yleensä ensisijaisesti tavallista vaativampaan opintosuoritteeseen. Työnohjauksessa tarkasteltavana taas ovat ohjattavan...
Toimiva tiimi luo edellytykset laadulle

Toimiva tiimi luo edellytykset laadulle

Kirjaesittely: Samuli Ranta 21.2.2024 Niin varhaiskasvatuksessa kuin monella muullakin alalla työn laatu on riippuvaista toimivasta tiimityöstä. Tiimityö tunnistetaan keskeiseksi tekijäksi organisaatioiden tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta. Tiimien tehokas ja...