Johtoryhmä inhimillisyyden rakentajana

Johtoryhmä inhimillisyyden rakentajana

mennessä | joulu 4, 2023 | Johtaminen, Työhyvinvointi | 0 Kommenttia

Blogi: Milla Ranta 4.12.2023

Päätöksenteon inhimillistäminen on organisaatioissa laaja kokonaisuus, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Työ kannattaa aloittaa huolehtimalla, että työmäärän johtamisen perusasiat ovat kunnossa. Se turvaa henkilöstön perustarpeita, jotka jäädessään täyttymättä vesittävät kaikki muut johtamisaikeet.

Organisaation päätöksenteon inhimillistäminen on keskeinen osa kestävää johtamista. Tämän prosessin käynnistämiseksi on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että työmäärän johtamisen perusasiat ovat kunnossa. Tämä luo perustan henkilöstön inhimillisille perustarpeille, jotka muodostavat edellytykset kaikille muille johtamispyrkimyksille.

Työmäärän johtaminen edellyttää laadukasta ja ajantasaista tietoa, jonka avulla voitte suunnitella ja ohjata toimintaa tehokkaasti. Organisaation ja projektitoiminnan johtamismalliin sisällytetty ohjeistus tiedon tuottamisesta ja käsittelystä on avainasemassa tässä prosessissa. On varmistettava, että henkilöt, jotka tuottavat ja käsittelevät tietoa, ovat riittävästi perehtyneitä ohjeistukseen.

Työkalujen huolellinen valinta on olennaista tiedon keräämisessä ja käsittelyssä. Käytettävien välineiden tulee tukea tehokasta prosessia ja varmistaa, että tieto on helposti saatavilla ja käsiteltävissä. Laadukas työmäärän johtaminen vaatii jatkuvaa panostusta tiedonhallintaan.

Organisaation päätöksentekomalli on tärkeä väline inhimillisyyden lisäämisessä. On olennaista huomioida päätösten vaikutukset suoraan ja välillisesti toiminnan inhimillisyyteen. Sovitut pelisäännöt, erityisesti päätöksenteon ja hyvinvoinnin hyötyjen välillä, auttavat saamaan inhimillisyyden mukaan päätöksiinne.

Johtoryhmän rooli on merkittävä inhimillisyyden vakiinnuttamisessa toimintaan. Johtajien henkilöstöä kohtaan osoittama luottamus, esimerkiksi vastuuta ja valtuuksia delegoimalla, on voimaannuttavaa ja luo vahvan pohjan organisaatiokulttuurin rakentamiselle. Ulkopuolisen avun hyödyntäminen on suositeltavaa, erityisesti muutosten kompleksisuuden ja toimenpiteiden priorisoinnin haasteellisuuden vuoksi.

Inhimillisyyden juurruttaminen vaatii sinnikästä yhteisymmärryksen hakemista, avoimia keskusteluja ja päättäväisyyttä käytännön toimeenpanossa. Jatkuva sitoutuminen näihin periaatteisiin varmistaa inhimillisen ja menestyksekkään kehityksen – teidänkin organisaatiossanne!

Voit jakaa omia ajatuksiasi tähän blogiin liittyen LinkedInissä!

Kirjoittaja, Milla Ranta, on työelämää inhimillistävä konsultti ja valmentaja. Milla rakentaa ihmisille energiapositiivista ja kestävää työkulttuuria ratkaisukeskeisellä otteella.

Lue lisää Millasta ja hänen ajatuksistaan!