Neurodiversiteetin huomioiminen johtamisessa 

Neurodiversiteetin huomioiminen johtamisessa 

mennessä | helmi 5, 2024 | Johtaminen, Työhyvinvointi | 0 Kommenttia

Blogi: Maarit Pantsar 5.2.2024

Työelämä muuttuu, johtamisen tavat muuttuvat, mutta silti erilaisuuden hyväksymisen vahvistaminen tuntuu vaikealta ottaa huomion johtamisessa – kuulen siitä usein asiakkailtani.  Asiakkainani on aikuisia, työelämässä jo pidempään olleita ja vasta työelämään lähteviä neuroepätyypillisiä, ja heitä kaikkia mietityttää yksi asia – miten heidän erilaisuutensa otetaan vastaan työpaikalla. Työpaikoilla olisikin tärkeää pohtia, miten esihenkilöt voisivat tukea nepsyn työelämää.

Moni nepsy tulee kiusatuksi koulutaipaleella – samaa esiintyy myös työelämässä ja se huolestuttaa monia. Kun nepsy hakeutuu työelämään, pohtii hän usein esimiestyöskentelyä ja työyhteisön käytänteitä. Moni miettii oireitaan ja sitä, voiko niistä puhua esihenkilölle. Johtamisen tavat ovat neuroepätyypillisille erityisen tärkeitä, samoin kuulluksi tulemisen kokemus. Kun esihenkilö kuuntelee aidosti ja ottaa kantaa neuroepätyypillisen esittämiin asioihin, työssä jaksaminen parantuu selkeästi. Moni toivoo, että esihenkilöillä olisi ymmärrystä siitä, mitä adhd ja autismi on ja sitä kautta myös nepsy saisi tukea työhönsä.  

Usein ohjeistukset työpaikoilla ovat epäselviä ja odotukset ajoittain liian isoja. Toisaalta moni suorittaa liikaa ja he tarvitsisivat esihenkilön tukea myös suorittamisen vähentämiseksi, niin että työmäärä pysyisi kohtuullisena. Moni kokee, ettei työn vaatimukset kohtaa omia toiveita.  Työajan lyhentäminen on usein haastavaa, vaikka se toisi mielekkyyttä ja jaksamista työn suorittamiseen. Asioiden sanoittaminen on tärkeää, sillä neuroepätyypilliset kiinnittävät hyvin paljon huomiota sanattomaan viestintään ja ahdistuvat, jos työyhteisössä vallitsee vähänkään epäasiallinen fiilis.  

Esihenkilöt ovat avainasemassa neuroepätyypillisen työntekijän työssä selviytymisessä ja jaksamisessa. Siksi, jos johtaminen on sinun työtäsi, ota huomioon seuraavia asioita: 

  • pyri keskustelemaan avoimesti työn sisällöistä 
  • kuuntele työntekijän kehittämisehdotuksia työn tekemisen tapaan liittyen
  • ole avoin erilaisuudelle ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseen työn organisoinnissa 
  • arvioi, onko sinulla riittävää ymmärrystä neuropsykiatrisista oireista tai muista mielenterveyden oireista – tarvittaessa hanki lisätietoa

Erilaisuus työelämässä on vahvuus ja erilaisen mielenterveyteen liittyvien tekijöiden ymmärtäminen on myös johtamisen näkökulmasta tärkeää. Työpaikoilla olisikin tärkeää pohtia, miten esihenkilöt voisivat tukea nepsyn työelämää.

Voit osallistua yhteiseen keskusteluun tämän blogin herättämistä ajatuksista LinkedInissä.

Kirjoittaja, Maarit Pantsar, on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Hän on kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi. ”Mielen sekasotku” – yrityksessään Maarit tarjoaa erityisesti ADHD-ihmsille suunnattua neuropsykiatrista valmennusta ja lyhytterapiaa sekä ADHD-arvioita. Parhaillaan Maarit suorittaa YAMK-tutkintoa mielenterveys- ja päihdetyön suuntautumisessa. Voit tutustua Maaritiin lisää hänen kotisivuillaan sekä LinkedInissä.