Osaatko johtaa sitoutumista työhön?

Osaatko johtaa sitoutumista työhön?

mennessä | tammi 25, 2023 | Johtaminen | 0 Kommenttia

Yksi merkittävä syy työpaikan vaihtoon liittyy johtamisen laatuun ja tähän liittyviin haasteisiin.
Blogissa ei alleviivata niinkään huonoksi koettua johtamista, vaan tuodaan esiin sitä, miten onnistuvalla johtamisella vahvistetaan sitoutumista työnantajaan.

Sitoutumattomuus työnantajaan ja työhön maksaa. Kustannuksia syntyy niin rekrytoinnista, perehdyttämisestä kuin työn laadun ja tuloksellisuuden heikentymisestäkin. Jos ammattitaitoinen henkilökunta ei pysy työpaikassa, on kyse ongelmasta, johon voidaan vaikuttaa johtamisella. Johtajien ja esihenkilöiden onkin tärkeä tunnistaa tekijöitä, jotka tukevat työpaikkaan sitoutumista.

Mikä sitouttaa?
”Uuden työn tila – mitä milleniaalit haluavat työelämältä” -raportin mukaan nuorten sitoutumista työnantajiinsa voi vahvistaa auttamalla heitä löytämään merkityksellisyyttä työhönsä. Merkityksellisyyttä voidaan vahvistaa vaikuttamalla yhteisöön, vastuullisuuteen ja henkilökohtaisen kehitykseen. Hyvä yhteisö on psykologisesti turvallinen ja se koostuu samanhenkisistä kollegoista, joilta saa tarvittaessa tukea. Vastuullisuus liittyy globaalien kysymysten ohella myös työntekijästä huolehtimiseen. Henkilökohtainen kehitys puolestaan sisältää uran ohella myös henkilökohtaisempia ulottuvuuksia.
Työnantajaan sitoutumiseen vaikuttaa myös yrityksen johtamiskulttuuri ja tähän liittyvät käytänteet. Se, mitä nykypäivänä pidetään yleisesti hyvänä johtamisena, koostuu pitkälti valmentavan ja palvelevan johtamisen ideoista. Molemmat näistä korostavat arvostavaa ja dialogista vuorovaikutussuhdetta johtajan ja johdettavan välillä.

Hyvä johtaminen sitouttaa
Hyvä johtaminen huomioi sekä yrityksen toiminnan vaatimukset ja tavoitteet sekä johdettavien yksilölliset tarpeet ja toiveet. Sen lisäksi, että johtamisessa keskitytään työn merkityksellisyyden vahvistamiseen, on henkilökohtaisen tuen ja sparrauksen tarjoaminen myös tärkeää. Työmäärän pitäminen inhimillisenä lisää työhön liittyvää hallinnan tunnetta ja tuottaa kokemuksen siitä, että omat kyvyt ja käytettävät resurssit riittävät työn laadukkaaseen toteuttamiseen.

Lopuksi pari kysymystä pohdittavaksi: Tiedätkö mitä työ johdettavillesi merkitsee? Minkälaista hyvä johtaminen sinun johdettaviesi mielestä on?

Tervetuloa mukaan keskusteluun LinkedInissä.

Blogi: Peter Peitsalo (25.2.2023)

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Peter Peitsalo, toimii valmentajana esihenkilötyön ja johtamisen sekä työhyvinvointia edistävissä Työterveyslaitoksen koulutuksissa. Hän on kansainvälisesti sertifioitu Business ja Team coach. Hänen erityisosaamisensa liittyy vahvasti esihenkilöiden, tiimien ja johtajien valmentamiseen, josta hänellä on vankka, yli 15 vuoden kokemus.

Tutustu Peteriin Työterveyslaitoksen sivuilla.