Pysähtymistä ja kompassin kalibrointia

Pysähtymistä ja kompassin kalibrointia

mennessä | huhti 11, 2023 | Johtaminen | 0 Kommenttia

Kiire, hektisyys ja multitaskaus ovat valitettavan monien työarkea. Aivojemme ja jaksamisemme kannalta on hyvä tunnistaa, mikä vaikutus näillä on ajatteluumme ja toimijuuteemme. Miten huolehtia aivoistamme, hyvinvoinnistamme ja mielekkäistä työn tekemisen käytänteistä – niin yksilöinä kuin myös työyhteisöinä.

”Mitä sinulle kuuluu? Mitä kokisit tärkeäksi käsitellä tänään?”

Näillä kysymyksillä usein aloitan, kun tapaan työnohjaajana ja coachina esihenkilöitä, johtajia ja asiantuntijoita. Kiire, epävarmuus ja monenlainen info- ja action-ähky ovat kovin monien arkea. Mahdollisuus pysähtyä säännöllisesti ohjauskeskusteluissa itsen ja oman työn äärelle koetaan usein hyvin tärkeäksi ja merkitykselliseksi.

Mahdollisuus pysähtymiseen tukee yleensä monella tapaa ajatteluamme, toimintaamme, erilaisten päätösten ja linjausten tarkoituksenmukaisuutta ja mielekkyyttä. Hyvinvointimme kannalta meille ihmisille on tärkeää vaalia niin yksilö- kuin työyhteisötasolla riittävää koherenssiuden kokemusta eli pyrkimystä nähdä elämämme ja sen tapahtumat riittävän ymmärrettävinä, hallittavina ja mielekkäinä. Liika kiire altistaa meitä usein vauhtisokeudelle ja ajattelumme kapeutumiselle. Fokus voi kääntyä kovin reaktiiviseen toimintaan harkinnan ja pohdinnan asemesta ja huomio voi keikahtaa epäolennaisuuksiin kokonaisuuden hahmottamisen asemesta. Erityisen haitallista tämä on vastuullisissa asiantuntija- tai johdon tehtävissä, joissa työn sisällöt ovat usein kompleksisia ja työn heijastevaikutukset ympäristöön moninaisia.

Monet esihenkilöt ja johtajat ovat kommentoineet oman työnohjauksen ja coachauksen antia mm. seuraavasti:

  • ”Säännöllinen työnohjaus on minulle todella tärkeä pysähtymisen, oman ajattelun ja toiminnan reflektoinnin paikka. Saan kompassiani kalibroitua ja löydän haastaviin kohtiin yleensä selkeyttä.”  
  • ”Työelämä vaatii monenlaista kimmoisuutta myös esihenkilöltä. Koen, että työnohjauksen tuella olen niin johtajana kuin ihmisenäkin tasapainoisempi, ihmisten ja organisaation johtajana monella tapaa viisaampi.”

Minkälaisia keinoja sinä/te olette löytäneet riittävän koherenssiuden vaalimiseksi? Miten käytännössä toteutatte pysähtymisen ja kompassin kalibroinnin mahdollisuuksia?

Tervetuloa mukaan keskusteluun LinkedInissä.

Blogi: Kristiina Lampela (11.4.2023)

Kirjoittaja on psykologitaustainen työnohjaaja (STOry) ja työelämän kehittäjä. Lisätietoja löydät hänen yrityksen kotisivuilta: https://www.candeo.fi sekä Linkedinistä: https://www.linkedin.com/in/kristiina-lampela-480a2b3b/