Tämän päivän työelämätaitoja

Tämän päivän työelämätaitoja

mennessä | touko 2, 2023 | Johtaminen | 0 Kommenttia

Blogi: Aki Heiskanen (2.5.2023)

Työelämä on muuttunut. Olemme siirtyneet ruumiillisesta ryhmätyöstä itsenäiseen aivotyöhön. Miten työn muutoksen pitäisi näkyä johtajuudessa? Muuttuneessa tilanteessa johtajan pitäisi ymmärtää, että työyhteisön tärkein voimavara on ihmiset ja heidän hyvinvointinsa. Tärkeä olisi oivaltaa, että yrityksen työn laatu ja tulos syntyy vain ja ainoastaan siitä, kuinka motivoituneesti ihmiset tekevät työtään.

Tämän päivän työelämätaitoja ovat kyky suunnitella ja kehittää omaa työtään. Työntekijöiden on kyettävä itsenäiseen päätöksentekoon ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Työ vaatii pitkäjänteistä keskittymistä ja ongelmien ratkaisukykyä. Olemme siirtyneet ruumiillisesta ryhmätyöstä itsenäiseen aivotyöhön.

Miten työn muutoksen pitäisi näkyä johtajuudessa? Muuttuneessa tilanteessa johtajan pitäisi ymmärtää, että työyhteisön tärkein voimavara ovat ihmiset ja heidän hyvinvointinsa. Tärkeää olisi oivaltaa, että yrityksen työn laatu ja tulos syntyy vain ja ainoastaan siitä, kuinka motivoituneesti ihmiset tekevät työtään. Johtajuuden tärkein päämäärä on luoda olosuhteet, joissa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus onnistua omaan potentiaaliinsa nähden hyvin.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

  1. Johtajan on otettava omaksi päämääräkseen kasvaa paremmaksi ihmiseksi. Se vaatii itsetutkiskelua, itsereflektiota, omasta tekemisestä oppimista ja palautteen vastaanottamisen nöyryyttä.
  2. Työyhteisöön on luotava vuorovaikutusrakenteet ja käytänteet, joilla tuetaan ihmisten kykyä oppia toisiltaan, saada tukea omalle itsenäiselle työskentelylle ja päätöksille.
  3. Työyhteisöön on luotava keskustelukulttuuri, jossa pystytään avoimeen vuorovaikutukseen työhön ja sen tekemiseen vaikuttavista asioista.

Minkälaiset arvot ovat uuden työn taustalla?

  1. Tasa-arvo. Tässä tapauksessa sillä tarkoitetaan tasa-arvoa osallisuudessa.
  2. Avoimuus. Maksimoidaan avoimuus tiedon jakamisessa ja vuorovaikutuksessa.
  3. Vastuullisuus. Jaettu vastuu siitä, että kokonaisuus toimii. Velvollisuus tuoda epäkohtia esiin ja korjausehdotuksia niille.

Miten tämä kokonaisuus luodaan?

  1. Kaikki alkaa rakenteesta. On luotava rakenteet vuorovaikutukselle, yhteistyölle ja työn sujuvuudelle.
  2. Toimintatavat, joilla rakenteessa toimitaan. Luodaan toimintakäytänteet, joiden kautta työhön ja työyhteisöön liittyvät haastavat tilanteet ratkaistaan yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti.
  3. Koko toiminnan taustalla on yhdessä keskusteltu, sisäistetty ja kaikkien hyväksymä ihmiskuva.

Tervetuloa mukaan keskusteluun LinkedInissä.

Kirjoittaja, Aki Heiskanen, on HM, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja väitöskirjatutkija hallintotieteessä. Väitöskirjan aiheena on tutkia yhteisöllisyyttä ilmiönä johtamisessa. Akin ajatuksiin voit tutustua LinkedInissä.