Tulevaisuuden työelämä Suomessa

Tulevaisuuden työelämä Suomessa

mennessä | syys 25, 2023 | Johtaminen, Työelämän kehittäminen | 0 Kommenttia

Blogi: Tomi Pyyhtiä 25.9.2023

Kukaan meistä ei osaa ennustaa tulevaisuutta 100 %. Aina voi kuitenkin ajatusleikkinä miettiä, minkälainen olisi hyvä tulevaisuuden työelämä. Minä haluan antaa ajattelemisen aihetta ja alkusysäyksen sen miettimiselle, miten me suomalaiset voisimme parantaa työkulttuuriamme. Tässä muutama ajatukseni menestyksen avaimiin tulevaisuuden työelämään Suomessa.

Suomen työelämä astuu rohkeasti kohti tulevaisuutta, jossa teknologiset kehitykset, globalisaatio ja muuttuvat työn luonteet luovat uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Hyvän tulevaisuuden työelämän perustana on ymmärrys siitä, että ihmiset ovat keskiössä ja että menestyksen avaimet piilevät inhimillisyydessä ja joustavuudessa.

Hyvä tulevaisuuden työelämä rakentuu luottamuksen ja avoimen kommunikaation varaan. Ne organisaatiot, joissa työntekijät voivat ilmaista mielipiteensä ja tuntea olevansa arvostettuja, pystyvät houkuttelemaan ja sitouttamaan parhaat osaajat. Esimiehillä on keskeinen rooli tässä kehityksessä, sillä heidän tulee olla valmentavia johtajia, jotka kuuntelevat, ohjaavat ja tukevat työntekijöitä matkalla kohti yhteisiä tavoitteita.

Tulevaisuuden työelämässä työn ja elämän tasapaino korostuu entisestään. Työntekijöille tarjotaan joustavia työaikoja, etätyömahdollisuuksia ja työhyvinvointitoimenpiteitä, jotka edistävät terveyttä, hyvinvointia ja luovuutta. Lisäksi työntekijöitä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen, sillä teknologian nopea kehitys vaatii uudenlaista osaamista ja joustavaa sopeutumista muutoksiin.

Tulevaisuuden työelämässä monimuotoisuus ja inklusiivisuus kukoistavat. Yritykset ja organisaatiot ymmärtävät, että erilaiset näkökulmat, taustat ja kokemukset rikastuttavat työyhteisöjä ja edistävät innovaatioita. Syrjinnän ja syrjäytymisen torjuminen ovat keskeisiä tavoitteita, ja työyhteisöissä vallitsee yhteisöllisyys ja kunnioitus kaikkia kohtaan.

Teknologian rooli on merkittävä tulevaisuuden työelämässä. Automatisaatio ja tekoäly vapauttavat aikaa rutiinitehtäviä ja mahdollistavat keskittymisen luoviin ja strategisiin tehtäviin. Työntekijöiden tulee kuitenkin olla valmiita jatkuvasti päivittämään osaamistaan ja omaksumaan uusia teknologisia työkaluja.

Mitä ajatuksia ”menestyksen avaimet tulevaisuuden työelämään” sinussa herättävät? Osallistu keskusteluun LinkedInissä.

Kirjoittaja, Tomi Pyyhtiä, on menestynyt myynnin ja markkinoinnin ex-johtaja isoista yrityksistä kuten Kesko, RAY ja SOK. Hän on myös menestynyt start-up yrittäjä sekä tietokirjailija. Tomilla on yli 25 vuoden työkokemus suomalaisesta työelämästä, johtamisesta, rekrytoimisesta, yrittämisestä sekä myymisestä. Hän on kirjoittanut viisi tietokirjaa ja viimeisin, kuudes julkaistu tietokirja Suomen markkinoille on 2023 ilmestynyt, Books on Demand’n kustantama ”RESET – työkulttuuri ja huono johtaminen”.

Voit tutustua Tomiin ja hänen ajatuksiinsa LinkedInissä.