Hyvä(kään) strategia ei johda itse itseään

Hyvä(kään) strategia ei johda itse itseään

mennessä | kesä 5, 2024 | Kirjaesittely | 0 Kommenttia

Kirjaesittely: Riikka Tanner 5.6.2024

Kiihtyvä muutosvauhti on ajanut organisaatiot haastavaan tilanteeseen. Yhä suurempi osa yritysten investoinneista kohdistuu nykyisen liiketoiminnan ylläpitämiseen, geopoliittisten, taloudellisten, regulatoristen ja teknologisten haasteiden keskellä. Tämä tekee markkina-aseman säilyttämisestä koko ajan kalliimpaa ja samalla organisaation uudistumisesta entistä haastavampaa. 

Kiihtyvä muutosvauhti johtaa siihen, että organisaatioissa yritetään viedä käytäntöön useita samanaikaisia muutoksia, ilman systemaattista tapaa johtaa muutoksen inhimillistä puolta. Tulokset jäävät usein odotuksista. Monet muutoshankkeet epäonnistuvat tai jäävät kesken, aikapaineessa tai resurssien ollessa riittämättömät. Monissa tapauksissa organisaatioiden kyky omaksua uusia muutoksia on yksinkertaisesti ylittynyt.

Jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuudessa navigoimiseen on kuitenkin työkalu, joka auttaa fokusoimaan oikeisiin asioihin, priorisoi käytettävissä olevat resurssit ja auttaa säilyttämään suunnan kirkkaana epävarmuudesta huolimatta. Strategia yhdistettynä 80/20-sääntöön on parhaimmillaan muutoksen työkaluna.

Strategiasta käytäntöön – vauhdita uudistumista 80/20-säännön avulla -kirja lähtee liikkeelle siitä, mihin perinteinen strategiakirja loppuu. Kirjan keskeisenä teemana on muutos, ja se miten se ajetaan onnistuneesti läpi organisaation.

Kirjan punaisena lankana toimii Pareton periaate, joka on tullut tunnetuksi 80/20-sääntönä. Sen mukaan lähes missä tahansa tekemisessä on tunnistettavissa pieni osuus, joka aikaansaa suurimman osan tuloksista. 80/20-sääntö pätee myös strategiatyöhön ja muutoksessa onnistumiseen. Mitkä ovat ne 20 prosenttia, joiden avulla aikaansaadaan 80 prosenttia strategian tuloksista?

Strategiasta käytäntöön – 80/20-sääntö uudistumisen vauhdittajana -kirja auttaa tunnistamaan elementit, joiden varaan moderni, menestyksekäs strategia ja sen toteutus rakentuvat, ja tarjoaa ohjeita siihen, miten strategia eletään arjessa todeksi niin liiketoiminnan, myynnin, markkinoinnin, HR:n kuin viestinnän näkökulmista. Kirjaa varten on haastateltu kymmeniä suomalaisia johtajia, yrittäjiä, omistajia ja hallitusammattilaisia.

Riikka Tanner (YTM) on muutoksen johtaja ja asiakaskeskeisen ja ihmislähtöisen strategiatyön edelläkävijä, jolla on yli 15 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, strategiatyöstä ja muutoksen johtamisesta suomalaisissa ja kansainvälisissä konsultointi, design, IT- ja teknologiayhtiöissä.

Löydät Riikan LinkedInistä ja Instagramista. Kirja on saatavilla painettuna kirjana, äänikirjana sekä e-kirjana ja tilattavissa mm. Alma Talentin verkkokaupasta. Kirjaan ja siihen liittyviin sisältöihin, luentoihin ja valmennuksiin voit tutustua verkkosivuilla täällä.