Kokonaisarkkitehtuuri – Oppaasi organisaation muutosmatkalla

Kokonaisarkkitehtuuri – Oppaasi organisaation muutosmatkalla

mennessä | touko 22, 2024 | Kirjaesittely | 0 Kommenttia

Kirjaesittely: Eetu Niemi 22.5.2024

Organisaatioissa mikään ei ole pysyvää – paitsi muutos. Kaikki muutos ei silti ole fiksua tai hyödyllistä. Rajalliset resurssit tulisi suunnata kehittämiseen, joka vie organisaatiota sen valitsemaan suuntaan. Mutta kuinka tunnistetaan sellainen tekeminen, jolla on kokonaisuuden kannalta merkitystä? Miten ihmiset saadaan vetämään yhtä köyttä? Ja kuinka hankkeet ja projektit suunnitellaan niin, että niillä on onnistumisen edellytykset?


Apua näihin haasteisiin tuo kokonaisarkkitehtuuri (enterprise architecture), joka on strateginen lähestymistapa muutoksen johtamiseen. Kokonaisarkkitehtuuri on yhteistyötä ja vuoropuhelua, jossa katsellaan ja työstetään karkeita mutta konkreettisia kuvauksia asioiden rakenteista ja riippuvuuksista. Sen tarkoituksena on tukea ja ohjata kehittämiseen liittyvää suunnittelua ja päätöksentekoa.


Parhaimmillaan kokonaisarkkitehtuuri auttaa päätöksenteossa, parantaa viestintää, vähentää riskejä ja tuo ryhtiä kehittämiseen. Myös tietoturva ja tietosuoja pysyvät helpommin hallinnassa. Se tuo läpinäkyvyyttä suunnitteluun ja päätöksentekoon, joten kyseessä on myös eettinen ja osallisuuteen liittyvä asia.


Kirjani on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja kokonaisarkkitehtuurista. Se antaa askelmerkit kokonaisarkkitehtuurin hyödyntämiseen kevyesti ja ketterästi niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Teos on tarkoitettu erityisesti liiketoiminta-, IT- ja kehitysjohdolle sekä asiantuntijoille, mutta sopii kenelle tahansa johdatukseksi aiheeseen.

Eetu Niemi (KTM, FT) on pitkän linjan kokonaisarkkitehtuuriasiantuntija ja -konsultti. Hän on auttanut useita kymmeniä julkishallinnon ja yksityisen sektorin organisaatioita kehittämään kokonaisarkkitehtuurityötään ja saamaan siitä konkreettisia hyötyjä. Eetu on myös väitellyt kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntymisestä.

Kokonaisarkkitehtuurikirja on saatavilla kustantamon omasta verkkokaupasta ja muista kirjakaupoista. Eetun väitöskirja Enterprise Architecture Benefit Realization on ladattavissa Trepo-tietokannasta.