Kestävää kehitystä – myös työyhteisössä

Kestävää kehitystä – myös työyhteisössä

mennessä | huhti 17, 2023 | Työelämän kehittäminen | 0 Kommenttia

Blogi: Aila Niemelä 17.4.2023

Miten sitä törmääkin joka puolella juuri itseä kiinnostaviin teemoihin, vähän kuten raskaana oleva näkee kaikkialla lastenvaunuja! Minulle tällainen ajankohtainen aihe on ollut kestävyyden näkökulma. Kestävä kehitys ei olekaan enää vain ympäristönsuojelun ja ekologisen ajattelun omaisuutta, vaan eri tasoilla työelämää keskustellaan myös kestävyyden sosiaalisesta ja tietenkin taloudellisesta ulottuvuudesta. Siitä, mitä kestävyys tarkoittaa työyhteisöjen ja henkilöstön kehittämisessä. Yhteisenä nimittäjänä on eettisyys. Sen näkökulmat ovat minulle työnohjaajana tuttuja.

Ajatus työelämän kestävyydestä ei ole tietenkään uusi. Tuskin sen eettinen ulottuvuuskaan. Mutta ehkä aika on otollinen juuri tällaiseen keskusteluun. On aika tuoda kestävyys myös työtä tekevien ihmisyhteisöjen arkeen, tarkastella sen edellytyksiä ja vaikutuksia käytännössä.

Eettisesti kestävää on tiivistettynä se, mikä on viisasta ja tuottaa hyvää, ja erityisesti henkistä hyvää. Siis sitä parempaa työelämää. Oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden kokemus, työn mielekkyys, henkilöstön potentiaalin ja monimuotoisuuden huomioiminen sekä hyödyntäminen tukevat sekä hyvinvointia että tekevät työstä kestävää. Jatkuvan muutoksen ja kompleksisuuden keskellä kestävyys on myös vastakkainen voima. Se on resilienttiä kykyä sietää ja ennakoida systeemin liikettä ja epävarmuutta, mutta toisaalta myös luoda turvaa ja toivoa.

Kestävyys perustuu siihen, että asioita tarkastellaan, koetaan ja jaetaan yhdessä. Ja annetaan sille sopivasti aikaa. Jokaisen panos pyritään ottamaan huomioon, jokainen tulee kuulluksi, painotetaan onnistumisia, otetaan opiksi virheistä ja tuetaan työkavereita. Tehdään oikeita asioita ja jaksetaan. Ja sitten kyseenalaistetaan ja löydetään ratkaisuja yhdessä, kun niille on tarvetta. Tehokkuus ei tarkoita välttämättä nopeita ratkaisuja, hetken huumaa ja mielihyväpiikkkejä vaan oikeita ja harkittuja steppejä. Niillä, jos millä luodaan kestävää pohjaa ihmisten työprosesseille, tuottavuudelle, johtamiselle ja ilmapiirille. Apuna voi käyttää myös erilaisia kehittämisen välineitä, kuten vaikkapa työnohjausta.

Kestävyys on loppujen lopuksi varsin yksinkertaista. Toimiva, rehellinen ja avoin keskustelukulttuuri, selkeä ja oikeudenmukainen työnmuotoilu ja osaamisesta ja voimavaroista huolehtiminen ovat kaikki yhtä aikaa sekä eettisiä valintoja että kestävää johtamista. Ne lisäävät yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä ja oman työn merkityksellisyyttä. Se puolestaan tuo turvallisuutta. Ja turvallisuus hyvää, pitkäkestoista vointia.

Tervetuloa osallistumaan keskusteluun LinkedInissä.

Blogin kirjoittaja: Aila Niemelä (17.4.2023)

Kirjoittaja on kasvatustieteen tohtori, seniorityönohjaaja, kouluttaja ja tietokirjailija. Tällä hetkellä hän panostaa erityisesti työnohjaajien kouluttamiseen ja ohjaamiseen. Ailan ajatuksiin voit tutustua LinkedInissä ja hänen työhönsä pääset tutustumaan hänen yrityksensä Awailablen kautta.