Psykologisesti turvallinen ilmapiiri tukee perehdyttämistä ja uuden työntekijän sitouttamista työyhteisöön

Psykologisesti turvallinen ilmapiiri tukee perehdyttämistä ja uuden työntekijän sitouttamista työyhteisöön

mennessä | huhti 24, 2023 | Työelämän kehittäminen | 0 Kommenttia

Blogi: Mari Seppänen 24.4.2023

Pyydän sinua eläytymään alla oleviin esimerkkitilanteisiin ja kuvittelemaan millaista olisi työskennellä tällaisessa ympäristössä. Tilannekuvaukset ovat valitettavasti oikeista tiimeistä, joissa työntekijöiden vaihtuvuus on ollut suurta ja ymmärrän hyvin suuren vaihtuvuuden syyn.


” Kukaan ei ole kuullutkaan uuden työntekijän saapumisesta työpaikalle.”
”Perehdyttäjästä tai ensimmäisen työpäivän ohjelmasta ei ole tietoa.”
”Uusien työntekijöiden kysymyksiin vastataan ylimalkaisesti.”


Ensimmäiset tunnekokemukset työpaikalla sitovat meidät tutkitusti työpaikkaan tai työntävät meitä sieltä pois. Noihin esimerkkien tilanteisiin huomaan kaipaavani psykologista turvallisuutta, toisten ihmisten aitoa kohtaamista ja huomioimista sekä ymmärrystä ihmisen keskeneräisyydestä. Usein unohdetaan uuden ihmisen tuovan työpaikan palapeliin myös vahvuuksiaan ja osaamistaan. Kun ihminen saa tehdä työtä vahvuuksiensa parissa, parantaa se suoritusta, hyvinvointia, sitoutumista ja työn imua.


Itse olen päässyt kokemaan monenlaisia ensimmäisiä päiviä sijaisena tai määräaikaisena työntekijänä. Suurimman vaikutuksen minuun teki työpaikka, jossa minulle oli valmiina pukukaappi – omalla nimelläni varustettuna. Minua tervehdettiin iloisesti ja sanottiin, että ”Kiva kun tulit – ollaankin odotettu sinua!” Tunnekokemuksena koin, että olin arvostettu!
Ensi kesänä moni alaa opiskeleva tulee työpaikoille ja mahdollistaa näin vakituisen henkilökunnan kesälomat. Työn on sujuttava, vaikka luottopakit lomailevatkin. Perehdytyksellä on tärkeä rooli siinä, miten asiat kesän aikana todella sujuvat. Parhaimmassa tapauksessa kesätyöntekijästä kasvaa kesän aikana työyhteisöön uusi työntekijä tai vakituisesti keikkaileva työntekijä.


Me ihmiset olemme laumaeläimiä ja yksi tärkeimmistä tarpeistamme on kuulua joukkoon. Miten teidän tiimissänne osoitetaan uuden ihmisen kuuluvan joukkoon? Pohtikaa tiimissä eleitänne ja ilmeitänne sanojen ja tekojen ohella.
• Onko uuden henkilön tulosta informoitu tiimiä? Onko perehdyttämisen vastuu jaettu useammalle henkilölle?
• Onko henkilön osallisuuteen panostettu perehdytyksessä?
• Ihmisten nimillä kutsuminen viestii arvostuksesta. Muistatko uuden henkilön nimen?
• Kuinka huomioitte perehdyttämisessä erilaiset oppimistyylit ja henkilön olemassa olevat vahvuudet?
• Onhan perehdytysasiat jaettu ja sisällöt suunniteltu useammalle päivälle ja viikolle?
• Kuinka mahdollistatte perehdytettävältä tulleet kysymykset?

Tervetuloa mukaan keskusteluun LinkedInissä.

Blogi: Mari Seppänen (24.4.2023)

Sairaanhoitaja (AMK), TtM ja tohtorikoulutettava Mari Seppänen on työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla niin asiakastyössä kuin asiantuntijatehtävissä ja saanut näin tarkkailla tunnetaitoja ja tiimien toimivuutta useista näkökulmista. ”Haluan kannustaa kaikkia osaavaan, laadukkaaseen ja vahvuuksia hyödyntävään työn tekemiseen, päivittäisiä kohtaamisia unohtamatta”, toteaa Mari. Hän on kirjoittanut suositut teokset: Tunnetaidot voimavarana – Opas sosiaali- ja terveysalalle (2021) sekä Näin selviät tiimin jäsenenä-tunnetaidot työkaluna sosiaali- ja terveysalalla (2022).

Tutustu Mariin ja hänen ajatuksiinsa LinkedIn