Työympäristö muuttuu, muuttuuko organisaatio?

Työympäristö muuttuu, muuttuuko organisaatio?

mennessä | kesä 5, 2023 | Työelämän kehittäminen | 0 Kommenttia

Blogi: Hanna Ikonen 5.6.2023

Etätyön yleistymisen myötä yhä useampi organisaatio on joutunut tarkastelemaan työympäristöään kriittisin silmin. Tämä on usein tarkoittanut muuttoa uusiin tiloihin ja/tai työympäristön uudelleen organisointia.

Työympäristömuutoksessa eivät muutu vain kalusteet, vaan myös ihmiset sekä heidän tapansa ja tottumuksensa tehdä työtä ja olla vuorovaikutuksessa. Toisin kuin kalusteita, tapoja ja tottumuksia ei voida merkitä kalustekaavioihin ja sijoittaa paikoilleen muuttofirman avustuksella, vaan niitä on tietoisesti johdettava. Hybridityössä nämä työskentelyn ja vuorovaikutuksen tavat ulottuvat myös kotiin, kolmansiin paikkoihin ja digitaalisiin ympäristöihin.

Työympäristön muutos on myös mahdollisuus tarkastella organisaation työtapoja ja vuorovaikutusta uusin silmin. Mitä jo toimivia toiminta- ja vuorovaikutuksen tapoja haluamme muuttaa mukanamme uusiin tiloihin? Mitä olisi syytä jättää taakse tai kenties tuunata hieman uusiksi? Uusi ympäristö tarvitsee myös täysin uusia työskentelytapoja, pelisääntöjä ja käytänteitä, joita on hyvä pohtia yhdessä henkilöstön kanssa. 

Muutokset työtavoissa ja vuorovaikutuksessa eivät tapahdu ilman johtamista. Tässä on avuksi, jos muutoksesta vastaavat henkilöt ovat perehtyneet tutkimustietoon ihmisten käyttäytymisestä, vuorovaikutuksesta, ryhmäilmiöistä, motivaatiosta ja psykologisesta turvallisuudesta. Pelkän teoriatiedon avulla muutosta ei kuitenkaan johdeta. On mahdollistettava henkilöstön osallistuminen prosessiin ja viestittävä aktiivisesti muutoksesta. Henkilöstön osallisuus edistää muutoksen onnistumista ja vahvistaa työntekijöiden omistajuutta muutosta kohtaan. On myös ymmärrettävä eri käyttäjäryhmien vaatimukset ja tarpeet, jotta voimme rakentaa aidosti inhimillistä ja inklusiivistä työelämää.

Ennen kaikkea muutos tarvitsee kuitenkin dialogia. Kykyä pysähtyä ja katsoa asioita useammasta näkökulmasta. Tämä vaatii henkilöstöltä, ja etenkin johdolta, aikaa ja kykyä reflektoida omia ajatus- ja toimintamalleja. Seinien ja kalusteiden lisäksi työympäristömuutoksessa kannattaakin siis sijoittaa myös prosessiin ja ihmisiin. 

Tule mukaan keskustelemaan LinkedInissä.

Kirjoittaja, Hanna Ikonen, työskentelee työtapa- ja kulttuurimuotoilijana Rakka Works:lla. Rakka on työympäristökehittämiseen erikoistunut suunnittelu- ja konsulttitoimisto, joka auttaa organisaatioita ymmärtämään ja kehittämään tulevaisuuden työn vaatimukset täyttäviä tiloja, toimintamalleja ja kulttuuria. Omassa yrityksessään Resis Oy:ssä Hanna työskentelee työ- ja urahyvinvoinnin parissa työnohjaajana ja valmentajana. Voit tutustua Hannaan lisää LinkedInissä.