Elävää työelämää rakentamassa

Elävää työelämää rakentamassa

mennessä | helmi 26, 2024 | Työelämän kehittäminen, Työhyvinvointi | 0 Kommenttia

Blogi: Merja Hynynen 26.2.2024

Elävää Työelämää blogeja lukiessamme, myös me sivuston ylläpitäjät olemme saaneet paljon ”ajattelun aineksia”. Jokainen blogi on herättänyt monenlaisia ajatuksia ja oivalluksia, jotka usein ovat jääneet sisäisen puheen tasolle. Tiedämme, ettemme ole ainoita, joille ajatuksia on syntynyt. Me päätimme kirjoittamalla jäsentää ajatuksiamme ja jakaa niitä. Uskomme, että yhteiseksi muuttuvasta ajattelusta syntyy uudenlaista ymmärrystä ja siksi rohkaisemme samaan – juuri sinua!

Helmikuun blogien kirjoittajat ovat kirjoittaneet itselleen tärkeistä teemoista ja jokainen omasta näkökulmastaan – toistensa aiheista tietämättä. Jokainen on halunnut olla rakentamassa elävää työelämää. Eli työelämää, jolla on tulevaisuutta.

Löysin kaikista blogeista teemoja hyvinvoinnin ja sitoutumisen merkityksestä työelämälle sekä tarvetta erilaisuuden ymmärtämiselle ja hyväksymiselle. Ihmislähtöinen johtaminen luo perustan menestyksekkäälle työyhteisölle. Sen ytimessä ovat ymmärrys, tukeminen ja hyväksyntä. Tämä lähestymistapa ei ole vain trendikäs käsite, vaan se on todellista ja tehokasta.

Maarit Pantsar kirjoitti neuroepätyypillisten työntekijöiden tarpeesta kokea hyväksyntää ja saada tukea. Tämä ei tarkoita ainoastaan, että tarjoamme tarvittavaa apua ja joustoa. Meidän pitää luoda myös avoin ja lämmin ilmapiiri, jossa erilaisuus on voimavara, ei este. Tuollainen ilmapiiri tukee myös yksinäisyyden vastaisessa taistelussa. Se ei ole vain yksilön vastuulla, vaan koko työyhteisön tehtävä. Aktiivinen vuorovaikutus, tuki ja arvostus muodostavat perustan, jolla jokainen työntekijä voi tuntea itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi osaksi yhteisöä. Noin Johanna Viren avasi työyksinäisyyden merkitystä hyvinvoinnille ja työhön sitoutumiselle.

Inkeri Viskari tarkasteli aineettoman pääoman merkitystä sitoutumisessa. Sitoutumista edesauttaa se, että henkilöt voivat ennakoida ja luottaa pysyviin ja hyväntahtoisiin, heitä arvostaviin toimintatapoihin. Luottamuksen, suhteiden ja organisaatiokulttuurin rakentaminen ovat avainasemassa. Kun työntekijät tunnistavat organisaation arvot omikseen ja kokevat olevansa osa yhteistä päämäärää, heidän sitoutumisensa kasvaa.

Kaikki em. kirjoittajat korostavat yhteisön merkitystä. Yhteisö, joka tarjoaa tukea, yhteenkuuluvuutta ja mahdollisuuksia kehittyä, lisää merkittävästi työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista organisaatioon. Ihmislähtöinen johtaminen on perusta menestyvälle, inhimilliselle ja kestävälle työyhteisölle. Sitä voimme rakentaa – yhdessä!

Jatketaanko yhteistä ajattelua? Voit osallistua keskusteluun LinkedInissä.

Kirjoittaja, Merja Hynynen, on toinen tämän sivuston perustajista ja ylläpitäjistä. Hän tekee työtään sertifioituna johdon ja työyhteisöjen työnohjaajana ja coachina sekä valmentajana. Merja on toiminut 13 vuotta yrittäjänä Työnohjauspalvelu Helmissä ja on nyt myös VOIMAksi Oy:n yrittäjä.

Voit tutustua Merjaan enemmän VOIMAksi Oyn ja Työnohjauspalvelu Helmin sivuilla sekä LinkedInissä.