Mistä eväät yrittäjän työn imun, työhyvinvoinnin ja uusien oivallusten kasvattamiseen?

Mistä eväät yrittäjän työn imun, työhyvinvoinnin ja uusien oivallusten kasvattamiseen?

mennessä | loka 23, 2023 | Työhyvinvointi | 0 Kommenttia

Blogi: Matti Vainiokangas (23.10.2023)

Oulun Diakonissalaitos, ODL toteutti v. 2021-2023 Jatkoon! -pienyrittäjien työhyvinvointihankkeen, johon osallistui 60 pienyrittäjää. Hankkeessa tuettiin työnohjauksen keinoin Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjiä jaksamisessa ja työhyvinvoinnissa. ”Minulle oli täysin uusi asia tämä työnohjaus” toteamus kuvaa, kuinka tuntematon työnohjaus on yritysmaailmassa. Hankkeen tulokset ovat huomionarvoisia.

Hankkeen aikana huomattiin, että monelle yrittäjälle “työnohjaus” oli vierasta. Monilla oli aiempaa kokemusta sellaisesta yritysvalmennuksesta, jossa oli keskitytty bisneksen edistämiseen. Sen sijaan, että ammattilaisen ohjaamana huomio kiinnitettiin ihmiseen ja jaksamiseen tai opittuihin ajattelu- ja toimintatapoihin, olikin monelle vierasta. Olisikin tärkeää pohtia mihin tarpeeseen tukea haetaan. Sen jälkeen sopivaa työkalua on helppo lähteä hakemaan. 

Kerätyn seurantadatan ja palautteen perusteella työnohjauksen vaikuttavuudesta oli mahdollista tehdä mm. seuraavia tulkintoja:

Työnohjaus

 • auttoi löytämään konkreettisia keinoja oman työn toteuttamiseen
 • auttoi lisäämään pystyvyysuskoa ja rohkeutta  
 • rohkaisi omien vahvuuksien käyttöä ja itsensä kehittämistä
 • lisäsi mahdollisuuksia kehittää itselleen uusia voimavaroja
 • lisäsi kokonaisvaltaista hyvinvointia, työssäjaksamista, hallinnantunnetta ja työn imua.

Ammattimainen työnohjaus voi sisältää rajattomasti tapoja tarkastella ja käsitellä työtä. Työnohjaajan oma viitekehys ja käyttöteoriat vaikuttavat työskentelytapaan. Olennaista on pysähtyä työstä kumpuavien asioiden äärelle, tarkastella ajattelu- ja toimintatapoja ja niiden rajoja sekä mitä toimintaa ne tuottavat. Käsittely johtaa mitä varmimmin eteenpäin vievien oivallusten löytämiseen, itsetuntemuksen kasvuun ja oppimiseen – vaikuttaen käytännön työn toteuttamiseen.

Hankkeeseen osallistuneilta yrittäjiltä saatua palautetta mm.:

 • ”Opin ajattelemaan mikä toimii ja vahvistamaan sitä”
 • ”Ryhmä- ja yksilökeskusteluista nousseet ajatukset ja muiden kokemukset”
 • ”Ajattelua on tosiaan mahdollista muuttaa”
 • ”Yrittäjä ennen yritystä, omasta junasta ei voi myöhästyä, kenen Unelmia toteutat”
 • ”Arvokasta vertaistukea, ymmärrystä omaan tilanteeseen ja näkökulmia moniin tilanteisiin”
 • ”Uusia verkostoja ja ihmisiä. Työnohjaus on tullut tärkeäksi”
 • ”Sattui olemaan erityisen haastava syksy. Sain perspektiiviä siihen, että muillakin aloilla koetaan haasteita. Sai purkaa tuntojaan”
 • ”Olen uskaltautunut ottamaan uuden suunnan omalle yritykselleni”.

Osallistu keskusteluun LinkedInissä.

Kirjoittaja Matti Vainiokangas työskenteli työnohjaajana ja projektipäällikkönäkin ODL:n Jatkoon! -hankkeessa. Matti on yrittäjä, TtM, psyk.sh, ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry ja restoratiivinen työyhteisösovittelija. Hän on palavan kiinnostunut asioista, joita ihmisissä ja työyhteisöissä alkaa tapahtua, kun työelämän haasteet ja esteet saadaan purettua toiminnan ja kehittymisen tieltä. Tutustu Matin ajatuksiin ja palveluihin osoitteessa mielenmahdollisuudet.fi ja verkostoidu LinkedInissä.

Jatkoon! – tukea yksin- ja mikroyrittäjille – ODL

Yrittäjä jää helposti liian yksin ajatuksineen – apua toisi työnohjaus ja verkostoituminen

Videokiteytys työnohjauksesta esihenkilön näkökulmasta