Vaikeneminen on hopeaa, puhuminen kultaa

Vaikeneminen on hopeaa, puhuminen kultaa

mennessä | syys 4, 2023 | Johtaminen, Työhyvinvointi | 0 Kommenttia

Blogi Telma Rivinoja (4.9.2023)

On korkea aika päivittää vanha suomalainen sananlasku ”Puhuminen on hopeaa, mutta vaikeneminen kultaa”. Monilla työpaikoilla vältellään avointa puhetta työhyvinvoinnista ja työuraa koskevista toiveista.

Työuran hallinta auttaa selviytymään työuran ja työelämän muutoksissa. Työuran hallinta tarkoittaa, että ihminen tunnistaa omat vahvuutensa ja uratoiveensa, tiedostaa työelämän mahdollisuudet ja rajoitukset, osaa hyödyntää tiedon ja tuen lähteitä sekä pystyy asettamaan itselleen sopivia päämääriä ja tavoittelemaan niitä sinnikkäästi.

Esihenkilöiden tärkeä tehtävä on tarjota työntekijöille työuran hallinnan avuksi tukeaan ja työpaikan käytännön ratkaisuja. Olennainen tuen muoto on avoin keskustelu työhyvinvoinnista. Keskustelun avulla tunnistetaan kullekin työntekijälle parhaat tavat edistää työhyvinvointia ja sitä kautta työn sujumista.

Työhyvinvoinnin tilanteen ei tarvitse olla huono ennen kuin asioista voi ja kannattaa keskustella. Huono tilanne ei koskaan parane vaikenemalla. Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Kun huoli työntekijän voinnista ja työssä suoriutumisesta herää, on parasta tarttua asiaan mahdollisimman pian. Hyvinvoinnista kiinnostunut esihenkilö on työntekijöiden voimavara – tämä kannattaa muistaa, jos puheeksi ottaminen arveluttaa.

Hyvän mielen työpaikka -verkkomateriaali lisää esihenkilöiden valmiuksia voimavarojen ja kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja haastavien tilanteiden käsittelyyn työpaikalla. Tiukassa tilanteessa muista, että yksittäisiä sanavalintoja tärkeämpää on ymmärtämään pyrkivä ja ratkaisuja etsivä asenne.

Aina työntekijäkään ei löydä sanoja oman tilanteensa kuvaamiselle. Miten voit?-työhyvinvointitesti kartoittaa yksilön työhyvinvoinnin tilanteen ja neuvoo tilanteen ylläpidossa ja parantamisessa. Testi auttaa sanoittamaan oman työhyvinvoinnin tilannetta ja herättää ajatuksia siihen vaikuttavista asioista. Testituloksia voi hyödyntää keskustelun tukena, jos työntekijä niin haluaa. Molemmat em. materiaalit löytyvät Työterveyslaitoksen Mielenterveyden työkalupakista.

Niin hankalista asioista, työhyvinvoinnista kuin uratoiveistakin on helpompaa puhua, kun arkinen keskusteluyhteys on olemassa. Aloita yksinkertaisella kysymyksellä ”Miten voit?” ja pysähdy kuuntelemaan vastaus. Saatat yllättyä.

Millaisia työurakeskusteluja sinä olet käynyt? Osallistu keskusteluun LinkedInissä.

Kirjoittaja,Telma Rivinoja, työskentelee Työterveyslaitoksessa erityisasiantuntijana työhyvinvoinnin ja oppimisen parissa. Työssään hän valmentaa työpaikkojen henkilöstöä ja esihenkilöitä työhyvinvoinnin, työuran hallinnan ja työurajohtamisen teemoista sekä kouluttaa valmentajia työpaikoille. Verkostoidu Telman kanssa LinkedInissä!