Työn ja muun elämän tasapaino etätyössä

Työn ja muun elämän tasapaino etätyössä

mennessä | helmi 14, 2024 | Väitöskirjaesittely | 0 Kommenttia

Väitöskirjaesittely: Heini Pensar 14.2.2024

Väitöstutkimuksessani “Työn ja muun elämän tasapainon uusi näkökulma etätyössä: Yksilön voimavarojen merkitys työntekijän toimijuuden tukemisessa” tarkastelen suomalaisen työelämän nykyhaasteita. Työ ei enää pysähdy työpaikan ovelle; se seuraa meitä kotisohvalle ja sulautuu osaksi vapaa-aikaamme. Mutta missä on tasapaino?

Vaikka Suomessa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen tuki on hyvällä tolalla, perinteiset ratkaisut eivät yksinään riitä. Otetaanpa esimerkiksi lyhennetty työaika – hyvä idea, mutta työntekijälle aiheutuvat taloudelliset vaikutukset voivat vaikeuttaa sen hyödyntämistä. Tasapaino syntyy omistautumisesta ja menestyksestä itselle merkityksellisissä rooleissa, olivat ne sitten työhön, vanhemmuuteen tai vapaa-aikaan liittyviä. Tämä edellyttää, että työnantaja huomioi yksilön elämänprioriteetit ja tukee näitä pyrkimyksiä. Näin luodaan hyvinvointia ja työkykyä pitkällä tähtäimellä.

Etätyö on tasapainolle kaksiteräinen miekka. Se lisää joustavuutta, mutta esimerkiksi pandemian aikana kotona työskennellessä työhön käytettiin enemmän aikaa ilman lisäkorvausta. Etätyö edellyttää oman rytmin löytymistä ja rajoista kiinni pitämistä. Näin joustava työ ei käänny itseään vastaan hyvinvointimme kustannuksella. Tutkimukseni vahvistaa, että suuri työmäärä heikentää tasapainon kokemusta, kun taas etätyössä säästyvä matka-aika parantaa sitä. Nämä tulokset korostavat tarvetta suojella työntekijän vapaa-aikaa.

Tuen tarpeet vaihtelevat. Vanhemmat tasapainottelevat työn ja perheen välillä työpäivänkin aikana ja tarvitsevat joustoa, kun taas yksin asuvat etätyöntekijät kaipaavat vertaistukea. Ilman tukea mieltä painavat huolet voivat seurata vapaa-ajalle, ja tasapaino järkkyy.

Väitöskirjassani esitän, että tarvitsemme parempaa osumatarkkuutta tasapainon tueksi. Ratkaisu piilee avoimessa dialogissa työntekijän ja esihenkilön välillä. Tämä edellyttää työntekijältä rohkeutta ilmaista tarpeitaan ja työnantajalta joustavaa lähestymistapaa. Tarpeisiin mukautettu tuki luo tasa-arvoa – näin kaikilla on mahdollisuus hyötyä työelämätuesta tasapuolisesti.

Heini Pensar on yliopistolehtori ja kauppatieteiden tohtori (KTT). Hän toimii Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman johtajana. Heiniin pääset tutustumaan enemmän LinkedInissä ja hänen väitöskirjansa löytyy täältä.