Virtuaalinen johtaminen paradoksien ristiaallokossa

Virtuaalinen johtaminen paradoksien ristiaallokossa

mennessä | maalis 6, 2024 | Väitöskirjaesittely | 0 Kommenttia

Väitöskirjaesittely: Henna Väätäinen 6.3.2024

Harrastukseni, työkokemukseni ja elämä ylipäänsä johdattivat minut, oikeustieteilijän, tutkimaan johtamista ja vuorovaikutusta kuntasektorilla. Hallintotieteisiin sijoittuva väitöskirjani perustuu 22 ylimmän ja keskijohdossa työskentelevän johtajan haastatteluun ja käsittelee johtamista ja vuorovaikutusta tilanteessa, jossa kuntasektorilla siirryttiin lähes 100 % lähityöstä tekemään työtä ja johtamaan etäältä.

Väitöskirjani piirtää kuvan virtuaaliseen toimintaympäristöön siirtyneistä organisaatioista, joissa työn tekemisen tavat muuttuivat, mutta johtamisen käytänteet eivät juurikaan. Työt sujuivat hyvin, vaikka hiljaisuuden paradoksi haastoi organisaatioita. Hiljaisuudella ei tutkimuksessani tarkoiteta sitä, etteivätkö ihmiset puhuisi. Sillä tarkoitetaan tilanteita, joissa ihminen vaikenee, vaikka hänellä olisi jotakin annettavaa. Osallistumista toivotaan ja sen hyödyt tunnistetaan, mutta silti ihmiset valitsevat olla hiljaa.

Hiljaisuutta aiheuttivat tunteet, kuten pelko ja turhautuminen, sekä perinteisen kuntajohtamisen perinne. Pandemia-aika toi organisaatioihin pelkoa myös ulkopuolelta. Haastateltavat kertoivat kohdanneensa terveyden menettämisen, jopa kuoleman pelkoa. Turhautumisen tunne taas saattoi aiheuttaa harkittua hiljaisuutta, jossa työntekijät ja johtajatkin valitsivat olla hiljaa, koska harkitsivat sen olevan itselle edullisempaa. Tunnepuheesta voimme tunnistaa tunteita ja esimerkiksi tunnekuulemisella vastaanottaa ja käsitellä tunteita lempeällä tavalla. Lempeät lähijohtamisen käytänteet voivat auttaa hallitsemaan pelkoa, vaikka pelon syntymistä ei johtamisen käytänteillä voida kokonaan estää.

Väitöskirjani soveltuu laajan lähdeaineiston ja läpi väitöskirjani käydyn tieteellisen keskustelun vuoksi hyvin tieteenharjoittajalle. Pohdinta ja johtopäätösosiossa taas on käytännön vinkkejä niin organisaation kehittäjille, johtajille kuin kaikille ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Vastaväittäjäni kuvasi väitöstilaisuudessani johtopäätös- ja pohdintaosioita pyörremyrskyksi, joka tempaa intensiivisyydellään lukijan mukaansa. Ehkäpä innostukseni ihmisten johtamiseen on tähän sekä syy että seuraus.

Henna Väätäinen on hallintotieteen tohtori (väit.) ja oikeustieteen maisteri, joka on loputtoman kiinnostunut ihmisten välisen vuorovaikutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämisestä. Tällä hetkellä työskentelee Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa projektipäällikkönä  KASVA-hankkeessa tavoitteena luoda kestävää kasvua ja kilpailukykyä mikro- ja pk-yrityksiin verkostoitumisen, kehittämisen ja tutkitun tiedon avulla.

Väätäinen on tehnyt pitkän työuran yrityskehittämisessä kehittäen ja kouluttaen myyntiä, markkinointia ja liiketoimintaa mikro- ja pienyrityksissä niin konsulttina kuin johtamisen positioissakin. Työuralle mahtuu myös hankintapalveluiden kehittämistä ja konsultointia. Nuoruuden partioharrastus ja aikuisuuden luottamustehtävät nuorkauppakamarissa ovat opettaneet paljon ihmisten ja verkostojen johtamisesta. Väitöskirjaan pääset tutustumaan tästä.

(Kuva: Mika Pajala)