Tiimityössä ristiriitojen käsittely erottaa jyvät akanoista

Tiimityössä ristiriitojen käsittely erottaa jyvät akanoista

mennessä | kesä 10, 2024 | Työelämän kehittäminen, Työhyvinvointi | 0 Kommenttia

Blogi: Markku Tilli 10.6.2024.

Harmonia tarkoittaa asioiden sopusointua ja rauhaa.

Pyritäänkö teidän työyhteisössä harmoniaan? Entä hyväksytäänkö harmoniaan kuuluvaksi myös ristiriidat ja jännitteet? Jos vastaus on, että ”käytännössä ei”, niin se johtaa helposti näennäisen avoimuuden kulttuuriin. Silloin asioista puhutaan ”avoimesti”, mutta vain tietyissä, yhdessä ymmärretyissä raameissa – joitain asioita tai teemoja vältellään.

Näennäisen avoimuuden kulttuuri, johon ei hyväksytä myös ristiriitoja ja jännitteitä, on merkittävä haitta oppimiselle ja tuottavuudelle. Sanakirjan mukaan ”ristiriita tarkoittaa ihmisten välillä vallitsevaa aistimusten, kokemusten, näkemysten, vakaumusten tai muun sellaisen erilaisuudesta johtuvaa erimielisyyttä”. Työkontekstissa, jossa ihmisillä on erilaista elämänkokemusta, osaamista ja mielipiteitä, niin väkisinkin aika ajoin tulee esiin ristiriitoja ja jännitteitä. Jos tällaiset tilanteet johtavat avoimeen ja ehkä kipakkaankin, mutta asialliseen keskusteluun, niin se lisää paitsi yhteisöllistä oppimista myös keskinäistä luottamusta ja arvostusta.

Jos ristiriitoja ei koskaan tule, niin on syytä huoleen. Se kielii siitä, että ristiriitojen ja asioiden käsittelyn pelko johtavat vaikenemiseen ja asioiden maton alle lakaisuun. Harmoniasta tulee valheellinen. Pinnan alla kytee, asioista puhutaan selän takana ja kuppikunnissa. Ennemmin tai myöhemmin harmonia rikkoutuu, ja usein ei niinkään hedelmällisellä tavalla. Tilanne saattaa lopulta olla jopa sen luonteinen, että tarvitaan ulkopuolista apua ja päädytään työyhteisösovitteluun.

Restoratiivisella työyhteisösovittelulla tarkoitetaan konfliktin ratkaisua, jossa asianosaiset sitoutuvat itse löytämään ratkaisut ongelmiinsa ja sopimaan asioista; asiat kohdataan ja käsitellään puhumalla. Pääpaino on oppimisessa ja luottamuksen rakentamisessa. Se tarkoittaa usein myös ihmisten välisten suhteiden eheyttämistä, mutta erityisesti käyttäytymisen ja toimintakulttuurin muuttumista.

Toisin sanoen – tarkoitus on oppia puhumaan asioista niin, että oppivan organisaation perusperiaatteet toteutuvat ja silloin tiimi on parhaimmillaan paljon enemmän kuin sen jäsenten välisen osaamisen summa. Tuo tulos tulee avoimesta ja laadukkaasta vuorovaikutuksesta. Kuuluisan organisaatiotutkija, Peter Sengen sanoin: ”Dialogisesti viestivät tiimit ovat oppivan organisaation ydin”.

Dialogi on siis taito, joka on opittavissa!

Jos haluat jakaa ajatuksiasi blogiin liittyen, niin se on mahdollista LinkedInissä.

Kirjoittaja, Markku Tilli, on päätoiminen voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), johdon työnohjaaja & coach (Master CSLE®) ja työyhteisösovittelija (Hy+).

Markun erityisosaamista on työyhteisöjen auttaminen erilaisissa ristiriita- ja konfliktitilanteissa. Akuuttien kiistojen selvittely kuuluu asiaan, mutta tarkoituksena on oppiminen ja toiminnan muutos niin, että jatkossa työ sujuu paremmin.

Voit lukea Markusta, hänen osaamisestaan ja ajatuksistaan lisää hänen kotisivuiltaan sekä LinkedInistä.