Miten johtaja voi edistää itsemyötätuntoa työyhteisössä?

Miten johtaja voi edistää itsemyötätuntoa työyhteisössä?

mennessä | loka 16, 2023 | Itsetuntemus, Johtaminen, Työhyvinvointi | 0 Kommenttia

Blogi: Merja Julkunen 16.10.2023

Itsemyötätunto on tunteiden säätelyn keino, joka alentaa stressiä ja työuupumusta sekä lisää pystyvyysuskoa, resilienssiä ja työtyytyväisyyttä. Itsemyötätunto lisää sinnikkyyttä vaikeuksien yhteydessä ja itsensä kehittämisen motivaatiota.

Itsemyötätunto on hyvinvoinnille ja suoriutumiselle tärkeä voimavara. Hiljattain on ryhdytty myös tutkimaan sitä, miten erilaiset ympäristöt voivat ehkäistä tai edistää itsemyötätuntoa. Vaikka itsemyötätunto on henkilökohtainen kehitettävä taito, havainnot samaan yhteisöön kuuluvien itsemyötätunnosta lisäävä tarkkailijan itsemyötätuntoa. Kannustava ilmapiiri ja itsemyötätunnon näkeminen tekevät itsemyötätunnosta ikään kuin sallittua. Tässä toteutuu yksi itsemyötätunnon osa-alueista, yleinen ihmisyys, joka tarkoittaa, että myötätunto kuuluu kaikille – myös meille itsellemme.

Itsemyötätunto tarttuu työyhteisöissä mallioppimisen kautta. Johtaja voikin toimia tehokkaana esimerkkinä. Eräässä tutkimuksessa johtaja jopa nähtiin osaavammaksi niinä päivinä, jolloin hän oli erityisen itsemyötätuntoinen. Itsemyötätuntoiset johtajat miellettiin myös tehokkaiksi johtajiksi toisessa tutkimuksessa. Johtajan oma itsemyötätunto näyttäisi vaikuttavan kokemuksiin johtajasta tiimiläisten silmissä.

Liialliset aikapaineet ja kiire voivat ehkäistä omaan kärsimykseen havahtumista. Itsemyötätunnon prosessi ei lähde ollenkaan käyntiin. Itsemyötätunto alkaa havahtumisesta haastavaan tilanteeseen hyväksyvän tietoisen läsnäolon kautta. Havahtumista voi auttaa aikapaineisissa työssä korostamalla tauottamisen merkitystä.

Pysähtymällä tähän hetkeen saatamme huomata kehon jännitystilat ja vaikeat mielensisällöt. Vasta havahtumisen kautta voimme aloittaa ystävälliset teot itseämme kohtaan. Se voi olla kehon rentouttamista, taukojumppaa, avun pyytämistä tai jotain muuta tarpeellista.

Ystävällisten tekojen vaiheessakin tarvitaan tukea ja sosiaalista hyväksyntää johtajalta. Jos avun pyytäminen ei ole tavallinen käytäntö työyhteisössä, pysähtyy itsemyötätunnon prosessi. Itsemyötätunnon toteuttaminen työyhteisöissä tarkoittaa myös sitä, että oikeasti on mahdollisuuksia tehdä itsemyötätuntoisia tekoja työn arjessa.

Mitä ajatuksia Merjan puheenvuoro sinussa herätti? Tule mukaan keskusteluun LinkedInissä.

Kirjoittaja, Merja Julkunen, on työelämän kehittäjä, työnohjaaja STOry ja yrittäjä. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa itsemyötätunnon yhteydestä työuupumukseen ja työn imuun.

Voit lukea lisää Merjan ajatuksia hänen kotisivujensa blogeista tai LinkedInistä.

Kuva: Studio PSV Reijo Koirikivi