Psykologisen turvallisuuden kehittäminen sosiaali- ja terveysalan tiimissä

Psykologisen turvallisuuden kehittäminen sosiaali- ja terveysalan tiimissä

mennessä | helmi 3, 2023 | Työhyvinvointi | 0 Kommenttia

”Tiimin työntekijät eivät kohtaa toisiaan arjessa kiireen keskellä eikä tiimipalavereissa ole tilaa mielipiteiden ilmaisemiseen tai asioiden kehittämiseen.”
Kuvitelkaa itsenne yllä olevaan tilanteeseen. Miltä tuntuisi heittäytyä työskentelemään tällaiseen ilmapiiriin? Jaksaisitteko ponnistella kiireessä hieman normaalia enemmän vai työskentelisittekö vain sen mitä täytyy?

Me jokainen työskentelemme erilaisissa tunneilmapiireissä ja tuomme vuorovaikutustilanteeseen oman tunnemaailmamme. Mitä sinä tuot mukanasi huoneeseen tullessasi? Millä mielellä tulemme töihin ja mitä olemuksellamme ja kehon kielellä ilmaisemme? Miten sanoitamme asioita ja millä tavoin puhumme asiakkaista, kollegoista, työstä ja arjen tilanteista?

Esimerkkitilanteessa huomaan kaipaavani psykologista turvallisuutta ja sallivuuden ilmapiiriä. Toisten ihmisten aitoa kohtaamista ja huomioimista voi harjoitella esimerkiksi tervehtimällä, kiittämällä ja huomioimalla toisen työpanoksen. Psykologinen turvallisuus vaikuttaa tutkitusti työhyvinvointiimme. Sallivassa ilmapiirissä työn aiheuttama stressi ja kuormitus vähenevät.

Halutessaan kehittyä tiimi voisi pohtia yhdessä tiimipalaverissaan, mistä heidän psykologinen turvallisuutensa muodostuu. Tiimi voisi lähteä avaamaan psykologista turvallisuuttaan yhdessä siten, että jokainen pohtii ensin omaa näkökulmaansa seuraaviin kysymyksiin:

• Uskallanko ehdottaa jotain uutta asiaa palaverissa? Jos en, niin mikä minua estää?
• Mikä tunne minua ohjaa uusien ideoiden osalta? Kuka on tiimissä vastuussa tästä tunteesta?
• Miksi jäsenet työyhteisössämme vaihtuvat enemmän kuin toisessa?
• Onko minulla ajatuksia vaihtaa tiimiä/työpaikkaa ja miksi?
• Mikä saisi minut sitoutumaan tähän tiimiin?
• Miten tiimi voi vaikuttaa tunteeseeni luottamuksestamme? Mitä asioita se minulle tarkoittaisi?
• Miten osoitan itse olevani luotettava?
• Koenko saavani arvostusta tiimissäni?

Kun kysymyksiä on pohdittu itsenäisesti, voisi asioita käsitellä pareittain ja parit nostaisivat jokaiseen teemaan kannustavia ja motivoivia tapoja huomioida ko.asioita.
Edellä mainitun esimerkin ja käytännön vinkkien avulla kannustankin onnistuneisiin kohtaamisiin!

Tervetuloa mukaan keskusteluun LinkedInissä.

Blogi: Mari Seppänen (3.2.2023)

Sairaanhoitaja (AMK), TtM ja tohtorikoulutettava Mari Seppänen on työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla niin asiakastyössä kuin asiantuntijatehtävissä ja saanut näin tarkkailla tunnetaitoja ja tiimien toimivuutta useista näkökulmista. ”Haluan kannustaa kaikkia osaavaan, laadukkaaseen ja vahvuuksia hyödyntävään työn tekemiseen, päivittäisiä kohtaamisia unohtamatta”, toteaa Mari. Hän on kirjoittanut suositut teokset: Tunnetaidot voimavarana – Opas sosiaali- ja terveysalalle (2021) sekä Näin selviät tiimin jäsenenä-tunnetaidot työkaluna
sosiaali- ja terveysalalla
(2022).

Tutustu Mariin ja hänen ajatuksiinsa LinkedIn