Dialogi ja inhimillisesti kestävä organisaatio

Dialogi ja inhimillisesti kestävä organisaatio

mennessä | helmi 2, 2024 | Väitöskirjaesittely | 0 Kommenttia

Väitöskirjaesittely: Eeva Nummi 1.2.2024

Väitöskirjani ’Dialogi ja inhimillisesti kestävä organisaatio’ on kertomus dialogisen toimintakulttuurin juurruttamisesta fuusioitumisvaihetta elävään sote-organisaatioon. Tarinaa kertoo organisaation sisäinen toimintatutkija, jonka tehtävänä on muuttaa toimintatapoja sisältäpäin. Tutkijana olin minä. Minun henkilökohtaiset kokemukseni, ajatukseni ja tunteeni ohjaavat tutkimusta, ja kuuluvat kirjoitetussa tekstissä. Tieteellinen tutkimus, joka perustuu tutkijan omakohtaisiin kokemuksiin, on vielä harvinaista.

”Olin ajatellut tutkivani sitä, miten dialogi onnistuneesti juurrutetaan organisaation toimintakulttuuriin. Sen sijaan löysin itseni tilanteesta, jossa vuosien työ tuhoutui muutamassa kuukaudessa ja tutkimukseltani katosi pohja. Päätin, että jotain kokemuksesta olisi kuitenkin opittavissa, en vain vielä tiennyt mitä se tulisi olemaan.”

Tämä tutkimustyöni tekee näkyväksi sen, kuinka dialogi juurtuu kokemuksesta oppimalla yksilö- ja yhteisötasolla, ja kuinka osaaminen syvenee vaiheittain välineellisestä dialogista aitoon dialogiin ja edelleen dialogin syvätasolle. Sen sijaan organisaatiotason oppiminen hidastuu ja lopulta pysähtyy organisaatiofuusion jälkeen. Dialogi törmää fuusio-organisaation raadollisuuteen sekä vallalla olevaan tehokkuusajatteluun, ja tuhoutuu törmäyksen vaikutuksesta.

Aidossa, tavoitteista vapaassa dialogissa avautuu kuitenkin dialogin eheyttävä voima. Reflektiivinen dialogi, yhteisten tarinoiden kertominen ja kokonaisvaltaisesta kokemuksesta puhuminen ovat turvallisten ihmissuhteiden rakennusmateriaalia. Olosuhteissa, joissa tällainen toiminta mahdollistuu, rakentuu turvallinen ja tukeva sosiaalinen todellisuus, jossa ihminen pärjää ja joka on inhimillisesti kestävä.

Rakennan väitöskirjassani – elämälähtöisesti – dialogiin perustuvan, kokemuksesta oppivan ja inhimillisesti kestävän organisaation teoriaa. Väitöskirja sopii moneen käteen. Se on helposti luettava ja takuuvarmasti puhutteleva.

Eeva Nummi (FT, YTM) on tutkija, kouluttaja ja organisaatiokehittäjä, jolla on pitkä työkokemus julkisen sektorin kehittämis- ja johtamistehtävistä. Hän on erityisen kiinnostunut dialogiin perustuvan, inhimillisesti kestävän organisaation elämälähtöisestä kehittämisestä. Löydät Eevan LinkedInistä ja hänen väitöskirjaansa pääset tutustumaan täältä.