Työntekijän kuulluksi tulemisen merkitys työuupumuskokemukseen

Työntekijän kuulluksi tulemisen merkitys työuupumuskokemukseen

mennessä | touko 29, 2024 | Väitöskirjaesittely | 0 Kommenttia

Väitöskirjaesittely: Tuula Näätänen 29.5.2024.

Tarkastelin hallintotieteisiin sijoittuvassa tutkimuksessani, mikä merkitys työntekijän kuulluksi tulemisella lähiesihenkilön kanssa käytävässä keskustelussa on työntekijän työuupumuskokemukseen. Tutkimuksen taustalla oli uutisointi siitä, kuinka mielenterveyshäiriöt ovat yhä useamman sairauspoissaolon ja työkyvyttömyyseläkkeen syynä. Vaikka työuupumus ei ole sairaus, liittyy siihen usein mielenterveyshäiriöinä ilmeneviä oireita kuten esimerkiksi masennusta tai unettomuutta.

Yleensä kun koetaan, että työstä selviämisessä on vaikeuksia, kerrotaan siitä lähiesihenkilölle ja toivotaan, että hän ymmärtää tilanteen. Työpaikoilla on tällaisia tilanteita varten aktiivisen tuen malli, josta käytetään myös muita nimityksiä kuten esimerkiksi varhaisen välittämisen malli. Malliin sisältyy lähiesihenkilön ja työntekijän välisiä keskusteluja, joissa käsitellään työntekijän tilannetta ja sovitaan sitä edistävistä toimenpiteistä.

Keräsin tutkimusaineiston työuupumuksen kokeneilta henkilöiltä, jotka olivat keskustelleet työkykynsä heikentymisestä lähiesihenkilönsä kanssa. Tutkimukseen osallistui 37 henkilöä, joista haastatteluihin osallistui 16. Tutkimukseen osallistuneet olivat keskustelleet työkykynsä heikentymisestä lähiesihenkilönsä kanssa ennen työuupumusta tai sen ilmettyä, mutta vain osalla heistä työuupumuksen ehkäisy tai siitä toipuminen onnistui.

Tutkimukseni perusteella työntekijän tilanteen kehittyminen ja siihen sisältyvät keskustelut eivät noudata aktiivisen tuen mallia. Aktiivisen tuen mallissa työntekijän kuulluksi tuleminen jää vähäiselle huomiolle, mikä kuitenkin edistäisi työntekijän työuupumuskokemuksessa tukemista. Mallissa olisi muun muassa otettava selkeämmin huomioon, että työntekijän työkykymuutokset voivat tulla esiin ja lähiesihenkilön tietoon myös muutoin kuin esimerkiksi sairauspoissaolojen muodossa. Tutkimuksen tieteelliset tulokset liittyivät palvelevaan johtamiseen ja tunneilmaisun analysoimiseen kokemuksen tutkimuksessa.

Tuula Näätänen (HTT, YTM) on kiinnostunut työyhteisöjen johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittämisestä. Hän työskentelee johtavana tuloksellisuustarkastajana Valtiontalouden tarkastusvirastossa pääasiallisena kohteenaan valtion henkilöstöpolitiikka ja johtaminen. Tuula on myös LinkedInissä.

Tuula Näätäsen väitöskirja Työntekijän kuulluksi tulemisen merkitys työuupumuskokemukseen lähiesihenkilön kanssa käytävässä keskustelussa tarkastettiin Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa 15.3.2024. Väitöskirjan voit ladata täältä.

Kuva: Eveliina Halttu