Miten teillä johdetaan?

Miten teillä johdetaan?

mennessä | tammi 8, 2024 | Johtaminen | 0 Kommenttia

Blogi: Jere Karjalainen 8.1.2023

Johtamisen moniulotteisuus haastaa esihenkilöitä yhä enemmän. Vaatimustaso johtamiselle kasvaa. Tarvitsemmeko lisää aikaa, tietoa vai kykyjä johtaa paremmin? Mikä on johtamisessa nykyaikana tärkeää?

Johtamisen haasteet vaikeuttavat työelämässä menestymistä. Epäselvät työtehtävät, heikko työilmapiiri sekä heikko esimiestyö aiheuttavat suunnattomasti ylimääräistä stressiä, joka heikentää jatkuvasti työtehoamme ja lisää mm. mielenterveydestä johtuvia sairauspoissaolojen määrää. Mikä siis avuksi?

Resursointi. Resursointi johtamiseen, merkityksellisyyden kasvattamiseen ja työnteon kehittämiseen niin, että se palvelee enemmän johdettavia. Onko esihenkilöillä riittävästi aikaa keskittyä johtamiseen vai meneekö suurin osa työajasta pakollisten tehtävien suorittamiseen? Ehtiikö johtaja pysähtymään johdettavien äärelle ja kysyä: Mitä sinulle kuuluu, voisinko auttaa sinua jotenkin?

Johtaminen on päivittäisiä kohtaamisia työtehtävien ohessa sekä erikseen varattuina aikoina. Siinä, missä hyvinvoinninkin valinnat ovat päivittäisiä, ovat myös johtamisen valinnat. Hyviä valintoja ei tehdä stressaantuneina eikä kiireessä, siksi vaaditaan parempaa resursointia. Meillä pitää olla aikaa pysähtyä asioiden äärelle ja kysyä myös aidosti: Mitä sinulle kuuluu? Tuo kysymys voi viedä johtajalta vain pienen hetken, mutta säilyä johdettavan mielessä pitkään luottamusta, välittämistä ja merkityksellisyyttä lisäten.

Nuorena asiantuntijana olen huolissani siitä, mihin myllyyn meidät heitetään, kun siirrymme työelämään. Meitä opetetaan viimeisimmän tiedon mukaan johtamaan ihmisiä moniulotteisesti ja ihmisläheisesti, mutta se kaikki pitäisi tehdä kiireessä. Samaan aikaan työelämässä, jopa samoissa työpaikoissa on johtajia, joiden johtamiskäsitys on 1900-luvun alun taylorismissa. Ihminen ei ole ollut, eikä ole mekaaninen johdettava, vaan moniulotteinen tunteita kokeva nisäkäs. Ihmisen johtaminen vaatii aikaa ja resursseja sekä ymmärrystä, jotta yhteiskunta ja työelämä voi hyvin.

Olen valmis ihmisläheisempään johtamiseen ja uskon sen tuovan enemmän hyvää, kuin mekaaninen suorittaminen. Työ on parhaimmillaan hyvää elämää tukeva elämän osa alue. Elämä ei ole vain suorittamista ja työtä varten.

Elävä työelämä. Täältä tullaan!

Mitä ajatuksia nuoren tulevaisuuden johtajan ajatukset herättävät? Osallistu keskusteluun LinkedInissä.

Kirjoittaja on tulevaisuuden ihmisläheinen johtaja. Valmistumassa Uudistuvan johtamisen tradenomiksi. Kokemukset pohjautuvat erityisesti hoitoalan aikaisempiin työkokemuksiin johtamisesta ja johdettavana olemisesta.

Lue lisää Jeren ajatuksista LinkedInistä