Muistetaan ihminen työntekijäroolin takana

Muistetaan ihminen työntekijäroolin takana

mennessä | tammi 16, 2023 | Johtaminen | 0 Kommenttia

Työelämässä työhyvinvointijohtamisen merkitys on tunnistettu merkittävänä kilpailutekijänä. Vaikka maailma muuttuu, ovatko ihmisen perustarpeet ja tavat työskennellä muuttuneet? Entä ketkä tulevat voittamaan tulevaisuuden työmarkkinoilla?

Työelämä on vahvassa murroksessa. Resilienssiä tarvitaan jatkuvassa muutoksessa samalla kun työelämän stressitesti näyttää punaista. Olemme oppineet elämään pandemian kanssa, joudumme kohtaamaan energiakriisin ja samaan aikaan meiltä puuttuu tekijöitä. Kehitämme prosesseja, tarkastelemme arvovirtoja ja rakennamme myönteistä työnantajakuvaa toivoen, että voisimme vielä palata niihin aikoihin, kun työelämän tulevaisuus oli ennustettavampi. Kaiken kiireen keskellä on hyvä pysähtyä miettimään, emmehän ole unohtaneet ihmistä ja hänen tarpeitaan.

Millä tavalla voisimme tukea yhteenkuuluvuuden tunnetta tai osoittaa arvostustamme kiireisessä arjessamme? Jotta löytäisimme toimivat keinot, tulee meidän ensin tunnistaa työyhteisömme moninaisuus sekä erilaiset tavat toimia ja vaikuttaa. 

Tulevaisuuden työelämässä todennäköisesti pärjäävät ne organisaatiot, jotka panostavat myönteisen henkilöstökokemuksen rakentamiseen. Organisaatiot ovat kompleksisia -samoin kuin henkilöstö ja tämän vuoksi meidän on tarkasteltava, osaammeko tukea työkykyhaasteisia, urasuuntautuneita tai pian eläköityviä työntekijöitä yhdenvertaisesti? Entä millaisen tulokokemuksen tarjoamme uusille työntekijöillemme. Joillekin etätyö on vahva työhyvinvointia tukeva elementti, kun taas toinen tarvitsee seinät ja tekijät ympärilleen.  Meidän tuleekin rakentaa luottamuksellinen keskustelukulttuuri, jossa jokainen voi vastata aidosti ja rehellisesti kysymykseen: mitä sinulle kuuluu ja miten sinä voisit paremmin.  Näin tunnistamme ne kriittiset pisteet, jotka vaativat meidän huomiomme ja voimme etsiä yhdessä haasteisiin ratkaisuja.  Haluammehan yhdessä rakentaa hyvin toimivan työyhteisön.

Pysähdytäänkö miettimään, millaista tulevaisuuden tarinaa me kirjoitamme yhdessä?  Vaikka yllättäviä juonenkäänteitä eksyy jokaisen kertomukseen, voimme kääntää haastavatkin kokemuksemme voimavaraksi.

Tervetuloa mukaan keskusteluun LinkedInissä.

Blogin kirjoittaja: Kati Pääkkönen (16.1.2023)

Kajaanin kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkönä työskentelevä palvelumuotoilija. Tekijöiden tekijä, joka luovana innovaattorina ohjaa henkilöstöä löytämään oman potentiaalinsa ja uskoo kohtaamisten ja yhteiskehittämisen rakentavaan voimaan. Seuraa Katin ajatuksia LinkedInissä.